Generelle betingelser for opphold på Katteriet.  (oppdatert 06.03.2023)

Vi ber om at du som bestiller leser nøye i gjennom våre betingelser. Katteriet kattepensjonat er godkjent av Mattilsynet.

1. BESTILLING

Bestillingen er bindende når kunden har mottatt bekreftelse fra Katteriet. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger.

2. PRISER

Prisen på oppholdet gjelder fra innleveringsdag til og med utleveringsdag. Tørrfor, katte-do med sand, vann- og mat skål, teppe etc. er inkludert i prisen.

3. BETALING

Betaling skjer ved innsjekking. Betaling gjøres med bankkort på vår betalingsterminal.

4. LEVERING OG HENTING

Levering og henting av katten(e) avtales på forhånd da det er mange oppgaver på en gård.

Katteriet fører en egen Journal for hver katt. Her skrives nødvendig informasjon om katt, eier, forsikringsforhold m.m. Journalen signeres av kunden.

5. OPPHOLD

Hver katt har sitt eget bur. Det er fast vegg mellom burene slik at uro / stress blir minst mulig. Døra har gitter slik at katten kan se ut og følge med på hva som skjer.

Katteriet fôrer og steller kattene på morgenen og på ettermiddagen. Journalen oppdateres slik at vi kan følge med på om katten spiser, drikker, er på kassa m.m.

6. HELSE OG VAKSINASJONSKRAV

Katten må ha med Gyldig Vaksinasjonsattest, som oppbevares sammen med Journalen på bur-døra under oppholdet.

Uten gyldig vaksinasjon kan vi dessverre ikke ta katten inn i pensjon.

Katten skal være fullvaksinert mot Parvovirus (kattepest), Calici og Herpesvirus (katteinfluensa).

  • Katten skal ha dokumentert vaksine som ikke er eldre enn 12 måneder.
  • Ny vaksine skal være gitt senest 14 dager før ankomst.
  • Hannkatter skal være kastrerte.

Merk følgende:

Katten kan likevel bli syk eller pådra seg smitte fra andre katter som er hos Katteriet.

Katten oppstalles på kundens risiko.

Katteriet er IKKE erstatningsansvarlig for noen følgeskader som kan skje under eller etter oppholdet.

Katteriet kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skade, sykdom, eller andre forhold som kan inntreffe under eller etter ett opphold på et kattepensjonat.

7. VETERINÆRBEHANDLING UNDER OPPHOLDET

Kunden aksepterer at Katteriet på kundens regning og risiko kan bestille veterinær til kontroll / behandling av katten ved mistanke om sykdom, skade eller andre forhold som vi ser påvirker katten.

Katteriet vil før veterinær kontaktes, forsøke å få kontakt med kunden, slik at kunden eller dennes representant (f.eks. hvis vi ikke når eier pga reise, tidssoner osv.), er klar over situasjonen, og kan avgjøre hva som skal gjøres.

Katteriet vil uavhengig av eier, kontakte veterinær om Katteriet anser det nødvendig.

Alle kostnader for veterinær, behandling og eller medisiner belastes kunden.

8. FORSIKRING

Kunden er selv ansvarlig for evt. forsikring av sin katt. Katteriet ønsker at alle katter skal være forsikret.

Journalen har egen avkryssings-boks for «Forsikret» eller «Ikke forsikret».

Hvis eier ønsker begrensninger i evt. behandling må det spesifiseres i Journalen.

9. PERSONLIGE EIENDELER

Eier som tar med egne leker og utstyr til katten gjør det på egen regning og risiko. Tapte og/eller ødelagte effekter erstattes ikke.