Generelle betingelser for opphold på Katteriet.  (23.05.2017)

Vi ber om at du som bestiller leser nøye i gjennom disse betingelsene.

1. PRISER
Prisen på oppholdet gjelder fra innleveringsdag til og med utleveringsdag. Opphold ut over bekreftet utleveringsdag må betales fult ut. Alt av mat og utstyr som katten trenger under oppholdet er inkludert i prisen. All Inclusive. For medesinering etc. kommer det til et tillegg i prisen.

2. BESTILLING
Bestillingen er først bindende når kunden har mottatt bekreftelse fra Katteriet. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger. Endringer og avbestillinger må skje senest 7 dager før ankomstdato. Etter den fristen må kunden betale et avbestillingsgebyr på kr 250,-

3. BETALING
Betaling skjer ved innsjekking. Betaling kan gjøres kontant eller med bankkort på
vår betalingsterminal.

4. VAKSINASJONSKRAV
Katten må ha med Gyldig Vaksinasjonsattest ved levering.
VIKTIG! Uten vaksinasjonskort kan vi dessverre ikke ta katten inn i pensjon.

Katten skal være fullvaksinert mot Parvovirus (kattepest), Calici og Herpesvirus (katteinfluensa).
Med fullvaksinering menes det dersom katten ikke har fått vaksine tidligere skal den ha 1 vaksine som gjentas etter 4 uker, deretter går det 12 dager før vi regner katten for fullvaksinert og godt beskyttet mot eventuelle virussykdommer. Deretter er det nok med en årlig vaksine.

Hannkatter eldre enn 7 måneder må være kastrerte.

5. VETERINÆRBEHANDLING UNDER OPPHOLDET.
Kunden godtar at Katteriet kattepensjonat på kundens regning og risiko kan bestille veterinærbehandling av katten ved sykdom eller skade. Hvis det skal være begrensninger i behandling må det skriftlig spesifiseres og avtales på forhånd.

6. OPPHOLD
Kunden godtar at katten må oppholde seg i buret om det ikke går å sosialisere den med andre katter slik at den kan gå fritt i hotellet

Er katten på forhånd syk eller skadet før oppholdet skal må Katteriet katepensjonat få beskjed om dette i god tid før oppholdet. Er katten spesielt redd eller aggressiv skal det gis beskjed om dette på forhånd, da vi har begrenset kapasitet til sosialisering av redde/aggressive katter ved høysesonger (sommer, jul, påske, ferier). Kunden godtar at katteriet katepensjonat foretar en undersøkelse av kattens ører og pels etter ankomst samt at det blir gitt ormkur ved mistanke/funn av parasitter, samt at den blir behandlet for øremidd ved mistanke/funn av midd.

7. PERSONLIG UTSYR
Kunder som tar med egne leker og utstyr til katten gjør dette på egen regning og risiko. Tapte og/eller ødelagte effekter erstattes ikke.

8. LEVERING OG HENTING
Levering og henting av katten(e) avtales på forhånd.

9. ANSVARSFORHOLD
Katteriet kattepensjonat kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skade eller sykdom, død/invliditet eller på annen måte varige men som følge før, under eller etter oppholdet ved hotellet.